Zakład  składowania  definitywnego  i  utylizacji  odpadów

Landeco Sp. z o.o.


Firma Landeco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się składowaniem i utylizacją odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na składowisku w Siemianowicach Śląskich.
Dokonujemy także segregacji odpadów oraz odzyskiwania w celu wtórnego wykorzystania materiałów i surowców takich jak papier, metale i tworzywa sztuczne.

Wykorzystując nowoczesne technologie działamy na rzecz rekultywacji i odnawiania naturalnych zasobów środowiska naturalnego, głównie terenów skażonych i zniszczonych, by zapewnić naszym dzieciom odpowiednie warunki do ich ich przyszłego rozwoju w czystym i niezniszczonym środowisku.

Współpracujemy z wieloma instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz firmami prywatnymi wprowadzając rozwiązania oparte na standardach norm ISO 9000/2001.
 

          

Copyright by www.landeco.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.